Genåbning af medicinsk sengeafsnit

Efter knap et års midlertidig nedlukning, så har Medicinsk Afdeling efter succesfuld rekrutteringsproces igen åbnet sengeafsnit 204b. Det betyder blandt andet, at patienterne i det lungemedicinske speciale bliver samlet her.  

Den røde løber blev rullet ud, og flagene fundet frem tirsdag morgen den 3. oktober på afsnit 204b i Hjørring.

Efter mange forberedelser, så var dagen endelig kommet, hvor det medicinske sengeafsnit igen kunne sige velkommen til patienterne.

 

Første patient ankommer til afsnittet

 

I første omgang åbner de med ni pladser og øger antallet til november. Afsnittet blev lukket midlertidig 1. november 2022, hvor bemandingssituationen var så presset, at driften ikke kunne opretholdes.

En af dem, der oplevede nedlukningen, flytning til ambulatorie og nu tilbage på sengeafsnittet er sygeplejerske Maiken Trier Haunstrup. Hun er nu ansat i en kombi-stilling i sengeafsnit og ambulatorium, og var et stort smil i dag:

- Det er fantastisk at være tilbage. Jeg brænder for de akutte lungepatienter. Det er en meget alsidig patientgruppe. Lige fra de unge astmapatienter til de ældre KOL-patienter. Der er meget teknisk sygepleje i specialet, og jeg elsker at se, hvor hurtigt vi kan få rettet patienterne op med det rette apparatur.

- Samtidig er vi også nogle gange med ved livets afslutning. Vi er med til at gøre en forskel for patienter og pårørende i mange situationer, og den alsidighed kan jeg godt lide.

 

Sygeplejerske Maiken Trier Haunstrup

 

Maiken er af dem, der hjælper med at give viden videre til de nye blandt plejepersonalet, og dermed en vigtig brik for afsnittets ledende oversygeplejerske Maria Berg Kristensen-Sørensen:

- Det er et puslespil at få planerne til at gå op, så der er både nyt og mere erfarent personale i alle vagtlag. Samtidig giver det også en god dynamik at være en blanding. De erfarne tager en vigtig tørn i forhold til oplæring, undervisning og overblik, men med nye medarbejdere kommer der også nye øjne på kulturen, arbejdstilrettelæggelse osv.

Der har været rigtig god opbakning fra hele hospitalet til at få afsnittet op at stå, fortæller Maria, og samarbejdspartnere kiggede også ind i dag. En af dem var ergoterapeut og klinisk underviser Pia Simonsen Lentz, der også indgår i den tværfaglige undervisning af plejepersonale på afsnittet.

- Jeg er meget glad for, at patienterne fra lungespecialet nu bliver samlet her igen. Det betyder, at vi fagligt ved, hvad vi går ind til, og vi kan på tværs af fag sikre ensartethed og højne kvaliteten i patientforløbet. Jo mere tværfaglighed, jo bedre udredning, jo bedre prognose.

 

Pia Simonsen Lentz

Opdateret