Mindreårige i gammel krænkelsessag kan få undersøgt erstatningsmuligheder

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

34 kvinder har tidligere henvendt sig i en sag om seksuelle krænkelser på Hjørring Sygehus i 1960’erne og frem til 1980’erne. Region Nordjylland opfordrer nu kvinder, der var mindreårige på tidspunktet og som gerne vil have undersøgt, om de er berettigede til erstatning, til at henvende sig.

Ingen har fortabt en eventuel ret til erstatning

Sagen kom frem i lyset i slutningen af 2021 efter henvendelse fra en kvinde. Sagen handler om seksuelle krænkelser fra en læge på hospitalet i forbindelse med gynækologiske undersøgelser og behandling i en periode fra 1960’erne og frem til 1980’erne. I alt 34 kvinder har siden henvendt sig til Regionshospital Nordjylland, og sagen har været omtalt i medierne i 2021/22 og igen for nylig.

Senest er der rejst tvivl om, hvorvidt de kvinder, der var mindreårige, da krænkelsen fandt sted, kan have ret til erstatning. Det har fået Region Nordjyllands Forretningsudvalg til at foretage en fornyet vurdering af sagen.

- Det er en ulykkelig sag, som fra start har været behandlet med stor alvor, hvor vores fokus har været at sikre, at de kvinder, der havde et behov, fik den bedst mulige omsorg og hjælp til at få bearbejdet deres oplevelse. Spørgsmålet om erstatning har derfor ikke fyldt meget, men vi har på intet tidspunkt ønsket at afholde kvinderne fra at undersøge erstatningsmuligheder, ligesom der ikke er kvinder, der risikerer at have fortabt en eventuel ret til erstatning, siger Mads Duedahl (V), regionsrådsformand, Region Nordjylland.

Opfordrer kvinder, der var mindreårige, til at henvende sig

I de vurderinger, der i regionen er foretaget af, om kvinderne kan have et berettiget krav om erstatning, er der ikke tegn på, at det er tilfældet. Regionen vurderer på det foreliggende grundlag, at der under alle omstændigheder vil være indtrådt forældelse, også selvom kvinderne på tidspunktet for krænkelserne måtte have været mindreårige. Regionen er dog ikke på noget tidspunkt blevet mødt med et konkret krav fra nogle af kvinderne, så det har kunnet undersøges til bunds.

- Vi vil derfor gerne række en hånd ud til de kvinder, der som mindreårige mener at have været udsat for krænkende adfærd fra lægen og ønsker at få undersøgt, om de kan være berettiget til erstatning. I så fald vil vi gerne opfordre dem til at henvende sig til regionen, så vi på baggrund af deres konkrete sag kan få det undersøgt, siger Mads Duedahl.

Det gælder både kvinder, som tidligere har rettet henvendelse til regionen og kvinder, som ikke har været i kontakt med regionen eller Regionshospital Nordjylland i forbindelse med sagen. Det gælder selvfølgelig også kvinder, som måtte have følt sig afvist i 2022.

- Der vil blive tale om en ekstern vurdering på baggrund af en konkret sag, så vi får afdækket, om vi selv har haft nogle blinde vinkler, når vi har vurderet mulighederne for erstatning, siger Mads Duedahl.

Kvinder, med et ønske om at få undersøgt om de er berettiget til et erstatningskrav i denne sag, kan henvende sig til Regionshospital Nordjylland på tlf.nr. 97 64 27 05 hverdage kl. 9-14.

Yderligere informationer

Sagen har været behandlet som et lukket punkt (punkt 1) på Forretningsudvalgets møde 15. april. Punktet er blevet åbnet efterfølgende.

Kontaktpersoner

Mads Duedahl (V), regionsrådsformand, Region Nordjylland
Tlf. nr.: 24 40 24 18
Mail: mads.duedahl@rn.dk

Udsendt af: Carsten Randers, pressekonsulent, Region Nordjylland
tlf. 29 26 02 81, mail: c.randers@rn.dk

Opdateret