Landets første med subspecialisering i benign gynækologi

Afdelingslæge Pia Colding er landets første med subspecialisering i benign gynækologi fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Til gavn for afdelingen og patienterne.

Jeg er blevet speciallæge, så nu kan jeg ALT!

Sådan er det jo ikke, siger Pia Colding, afdelingslæge på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel.

Hun har nu fået certifikat på, at hun er Danmarks første speciallæge i gynækologi obstetrik med subspecialisering i benign gynækologi.

- Det gynækologisk-obstetriske speciale er meget bredt, og selvom man er speciallæge, så er man slet ikke færdig med at dygtiggøre sig, siger hun.

Pia Colding med certifikatet fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Subspecialiseringen hos Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) er et to årigt uddannelsesforløb med kurser, deltagelse i konferencer og møder samt kliniske udvekslingsophold. Kliniske ophold der for Pias vedkommende har bestået af 2x3 måneder på Århus Universitetshospital.

Indenfor DSOG findes seks forskellige subspecialiseringer. Under benign gynækologi ligger områder som blødningsforstyrrelser, gynækologisk endokrinologi, benigne tumores, cervix dysplasi og tidlige graviditetskomplikationer. Områder som dels interesserer Pia, dels fylder meget i hverdagen på et regionshospital.

- Subspecialiseringen er en supergod mulighed for faglige udfordringer og formaliseret kompetenceløft for os, der er på regionshospitaler. For afdelingen er det en mulighed for at udvikle og sikre kvaliteten i patientbehandlingen, siger hun.

Formålet med subspecialisering er at opnå særlig viden og kompetencer og højne det faglige niveau for den enkelte speciallæge og afdeling samt sikre og forbedre behandlingen af patienter indenfor det givne subspeciale.

Derudover stiler uddannelsesforløbet mod at skabe faglige relationer mellem klinikere og afdelingerne til gavn for den enkelte læge og afdeling samt det fremadrettede kliniske arbejde.

Faglig kvalitet og attraktiv arbejdsplads

Cheflæge Anya Eidhammer mener, at muligheden for subspecialisering med en formel uddannelsespakke fra DSOG er en god løsning. Når de som ledelse vælger at prioritere det, så handler det dels om at være en attraktiv arbejdsplads i en tid, hvor rekruttering og fastholdelse fylder, men i sidste ende handler det om den faglige kvalitet og patienterne

- Det bringer kvaliteter ind i afdelingen, der vil højne kvaliteten i behandlingen. Som afdeling vil vi gerne holde os opdateret og derfor er vi nødt til at sende folk ud og hele tiden udvikle os. Det er en vigtig prioritet for os, siger hun.

Opdateret