Med ny operationsstue øges kapaciteten

I Frederikshavn har vi i denne uge taget en ny LAF operationsstue i brug. Med den øges og fremtidssikres kapaciteten for knæ- og hofteoperationer.

Der er godt nyt for patienter, der står på venteliste til knæ- og hofteoperationer.  På Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn tages onsdag en ny Laminar Air Flow operationsstue i brug. 

Forud er gået mange måneders forberedelse, fortæller chefsygeplejerske Christine Lyngsie Schjøtt.

- Hele teamet har været med i forberedelserne og bidraget til at sikre en god indretning af stuen, og vi er glade for den øgede aktivitet, det medfører.

Stuen blev taget i brug onsdag morgen, her er det chefsygeplejerske Christine Lyngsie Schjøtt sammen med koordinator Anne-Mette Larsen.

Stuen blev taget i brug onsdag morgen, her er det chefsygeplejerske Christine Lyngsie Schjøtt sammen med koordinator Anne-Mette Larsen.

Operationsteamet har også gennem årene bevist, at de i den grad kan deres fag og har et samarbejde, der fungerer. Dagens Medicin har kåret Frederikshavn som landets bedste indenfor hoftealloplastik 5 gange siden 2011 og som landets bedste indenfor knæalloplastik 2 gange siden 2011.

Den nye operationsstue betyder, at kapaciteten øges. Stuen skal bruges til alloplastikpatienter, der skal have foretaget knæ-og hofteoperationer samt børnerekonstruktionsoperationer.

Onsdag morgen var sygeplejerske Jette Frost Mikkelsen, portør Kresten Winther, sygeplejerske Dorte Storgaard Madsen samt sygeplejerske Henriette Jensen klar på den nye operationsstue til den første patient.

Onsdag morgen var sygeplejerske Jette Frost Mikkelsen, portør Kresten Winther, sygeplejerske Dorte Storgaard Madsen samt sygeplejerske Henriette Jensen klar på den nye operationsstue til den første patient.

Alt efter patientkategori er kapaciteten på en sådan stue 400-500 patienter årligt i fuld drift. Der startes op med operationer to dage om ugen, hvilket svarer til omkring 200 patienter. 

For de fysiske rammer i form af en ny operationsstue gør det ikke alene – alle faktorer, personale og logistik omkring patientforløbet skal også være gearet til et større antal patienter lige fra sekretærer, sterilcentral, sengepladser, anæstesien, op-personale og læger, og det vil komme gradvist.

Sygeplejerske Ulla Kamma Olesen og sterilassistent Helle Uggerhøj Frydkjær er blot to af de mange medarbejdere, der sørger for et godt og sikkert patientforløb.

Sygeplejerske Ulla Kamma Olesen og sterilassistent Helle Uggerhøj Frydkjær er blot to af de mange medarbejdere, der sørger for et godt og sikkert patientforløb.

Stigende behov

Den demografiske udvikling betyder, at en stadig større andel af befolkningen tilhører gruppen, der er grå i toppen. Det mærkes også i efterspørgslen på operationer, og her den nye stue med til at ruste os til fremtiden.

- Efterspørgsel for knæ- og hofteoperationer er stigende, og med den nye stue er det muligt at efterkomme det stigende behov, oplyser Morten Brouw Jørgensen, cheflæge, Afdeling OK3.

I alt 62 personaler er tilknyttet den ortopædkirurgiske operationsgang i Frederikshavn. Lægerne er ansat på Aalborg Universitetshospital, mens den øvrige personalegruppe (operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, portører, sterilcentralen og servicegruppen) er ansat på Regionshospital Nordjylland.

Den nye stue er en såkaldt LAF stue. LAF står for Laminar Air Flow, der benyttes til at skabe partikelfrie zoner, der sikres ved at LAF-enheden konstant sender en luftmasse af kontrolleret ren luft over hele operationsområdet. Luftstrømmen har hastighed og temperatur, som beskytter operationsfeltet mod indtrængen af mikroorganismer fra omgivelserne, samt bortleder mikroorganismer i takt med at de afgives i operationsfeltet.

Opdateret