Udlån og aflevering af hjælpemidler

Hvis du som borger i Region Nordjylland har behov for et behandlingsredskab eller hjælpemiddel, er det vigtigt, at du ved, hvem der har ansvar for at stille det til rådighed og give dig instruktion om brug og tilpasning.

Det kan være forskelligt, hvem der skal stille udstyr til rådighed og give vejledning.

Nogle gange er det hospitalets opgave, og andre gange er det din kommunes opgave.

I visse tilfælde kan det også være dit eget ansvar at anskaffe det rette udstyr. Det afhænger af, om der er tale om et behandlingsredskab, et genoptræningshjælpemiddel, et varigt eller et midlertidigt hjælpemiddel.

 

Aflevering af hjælpemidler

Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Bispensgade 37
9800 Hjørring
Tlf.: 97 64 00 00

Aflevering i Fysio- og Ergoterapien, indgang 6:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Mandag-søndag kl. 15.00-20.00 kan hjælpemidlerne sættes i vindfang.