TILBAGE

Hjemmebarsel med kyndig vejledning fra hospitalet

29. januar 2019

1. februar indfører Regionshospital Nordjylland ambulant fødsel og hjemmebarsel til førstegangsfødende, der har haft en normal og ukompliceret fødsel. De får besøg af jordemoder fra hospitalet dagen efter samt adgang til Barselsambulatorium i de efterfølgende syv dage.

Kontakt

Lars Winter Burmester

Ledende overlæge

Mail

lawb@rn.dk