TILBAGE

Manglende indsats mod dysfagi koster dyrt

08. juni 2018
Dysfagi - som er problemer med at spise, drikke og synke - hos den ældremedicinske patient koster både hospitalet og kommuner dyrt. Det viser et tværsektorielt projekt fra Regionshospital Nordjylland, der anbefaler et øget fokus på forebyggelse.

Kontakt

Dorte Melgaard

Tlf.:

26 28 10 86

Mail:

dmk@rn.dk