Sygeplejestuderende

Som sygeplejestuderende kan du komme i klinisk undervisning på Regionshospital Nordjylland på modul 1, 2, 4, 11 og 12.

Her vil du opleve et godt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor læringssituationerne foregår i nær kontakt og i et samarbejde med patienten.

Din læring som studerende vil ske i samarbejde med en kompetent og engageret vejleder, der tager udgangspunkt i dit faglige niveau som studerende, så der sker en gradvis udvikling af din faglighed og sygeplejefaglige identitet.

Du vil opleve at blive inddraget i et miljø hvor personalet udfordrer hinanden fagligt, bl.a. ved at italesætte tanker om, hvad der kan gøres bedre/anderledes i plejen af patienten og dermed synliggøres læringsmuligheder for dig som studerende.

På Regionshospital Nordjylland kvalitetssikrer vi den kliniske uddannelsen til sygeplejerske ved at bruge vores Strategier for Klinisk undervisning aktivt. Vi afholder årligt audit og herigennem iværksættes udviklingstiltag i forhold til uddannelsesopgaven.

 

Uddannelsesplaner finder du her: