Social- og sundhedsassistentelever

 

Som social- og sundhedsassistent kan du komme i somatisk praktik på Regionshospital Nordjylland.

Her vil du opleve et godt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor læringssituationerne foregår i nær kontakt og i et samarbejde med patienten.
Din læring, som elev, vil ske i samarbejde med en kompetent og engageret vejleder, der tager udgangspunkt i dit faglige niveau, så der sker en gradvis udvikling af din faglighed.

Du vil opleve, at blive inddraget i et miljø hvor personalet udfordrer hinanden fagligt, bl.a. ved at italesætte tanker om, hvad der kan gøres bedre/anderledes i plejen af patienten og dermed synliggøres læringsmuligheder for dig som elev.

På Regionshospital Nordjylland kvalitetssikrer vi praktikuddannelsen ved at bruge vores ”Strategier for praktikuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen” aktivt. Vi afholder årligt audit og herigennem iværksættes udviklingstiltag i forhold til uddannelsesopgaven.

Uddannelsesplaner finder du her: