Radiografuddannelsen

Som radiografstuderende kan du komme i klinik på Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring og på Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn.

Du  bliver en del af Klinik Diagnostik, som består af følgende afsnit, som hver i sær ledes af en specialeleder og en afsnitsleder:

  • Patologisk Anatomisk Institut
  • Klinisk Biokemisk Afsnit
  • Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring
  • Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn
  • Diagnostisk Sekretariat

I Klinikken har vi bl.a. fælles temadage, hvor vi tager emner op, som går på tværs af afsnittene/afdelingerne. Det er emner som tarmkræft-screening, brystkræft og kommunikation.

Du vil som radiografstuderende kunne komme i klinik på:

Der er mulighed for en to-ugers praktikperiode i Klinik Medicin