Medicinstuderende og MedIS

Klinikophold

Som studerende i medicin og i medicin med industriel specialisering ved Aalborg Universitet, erhverver du, i bachelordelen af studiet, dine kliniske færdigheder dels ved afsnit på Regionshospital Nordjylland dels ved afsnit på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Introduktion til ophold, opsamling, evaluering mv. foregår primært i Hjørring i foredragssalen, som er beliggende i i kælderen. I forbindelse med undervisningslokalet er der indrettet studielokale til fri afbenyttelse for de studerende. 

Kontaktpersoner

Du er altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med det kliniske ophold på Regionshospital Nordjylland.

Klinisk studiekoordinator Lene Iskov Thomsen: lene.thomsen@rn.dk eller klinisk studiekoordinator Hanne Clement Axelsen: hca@rn.dk   

På de underliggende sider kan du se indholdet af klinikopholdet på de forskellige semestre.

 
Studerende undervises på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Studerende i klinikken

Studerende