Central introduktion for nyt personale

Central introduktion for nyt personale afholdes i marts, maj, september og november måned.

Første fredag i måneden på matriklen i Hjørring.

Program for central introduktion:

Kl. 08.00-08.45: Velkommen til Regionshospital Nordjylland 

Mødet indledes med kaffe og rundstykker

 • Forventninger til nye medarbejdere
 • Institutionens organisatoriske opbygning
 • RHN's vision og mission
 • RHN som uddannelseshospital
 • Patientforløb på tværs
 • Samarbejdet med pressen
 • Tavshedspligt

Ved Hospitalsledelsen og staben

Kontaktpersoner:

Henrik Larsen: hel@rn.dk 
Charlotte B. Rotbøl: c.rotboel@rn.dk 
Charlotte Fuglesang: c.fuglesang@rn.dk
Dorthe Ræstad: dora@rn.dk


Kl. 08.45-09.00: Pause


Kl. 09.00-09.25: Introduktion til arbejdsmiljø på RHN

Ved sikkerhedsleder Marianne Astorp: marianne.astorp@rn.dk 


Kl. 09.25-09.35: Pause


Kl. 09.35-09.50: Introduktion til PersonaleNet

Ved kommunikationskonsulent Camilla Brandt: camilla.brandt@rn.dk


Kl. 09.50-10.20: Kvalitet og patientsikkerhed på RHN

Ved Kvalitetsenheden

Kontaktperson:

Vivi Pedersen: vip@rn.dk


Kl. 10.20-10.30: Pause


Kl. 10.30-10.45: Forskning på RHN

Ved Center for Klinisk Forskning

Kontaktpersoner:

Dorthe Brønnum: dsb@rn.dk
Peter Leutscher: p.leutscher@rn.dk


Kl. 10.45-11.30: Elementær brandbekæmpelse

 • Teori

Ved brandinstruktør Niels Olesen: niol@rn.dk


Kl. 11.30-12.00: Hygiejne

 • Hygiejneorganisationen og samarbejde
 • Hygiejneretningslinjer
 • Håndhygiejne
 • Personalets arbejdsbeklædning
 • Overvågning af infektioner

Ved hygiejnesygeplejerske

Kontaktpersoner:

infektionshygiejne@rn.dk

Hanne Donskov Eriksen: hde@rn.dk
Vibeke Vestergaard: v.vestergaard@rn.dk
Dorte Fromberg:  dofr@rn.dk
Karen Læssøe Madsen: kalam@rn.dk
Birgitte Todberg: bito@rn.dk
Dorte Le Dous: d.dous@rn.dk


Kl. 12.00-12.30: Frokost serveres i lokalet

Hospitalet er vært


Kl. 12.30-12.45: Hospitalspræstens/socialrådgivernes funktion

Ved hospitalspræst/socialrådgiver

Kontaktperson:

Hospitalspræst: Poul Steenbeeck: pds@km.dk

Socialrådgivere:
Julie Salling Smidt: j.smidt@rn.dk
Lisa Lunøe: l.lunoe@rn.dk 


Kl. 12.45-13.00: Pause


Kl. 13.00-13.45 : Rationelt valg af lægemidler - for læger, sygeplejersker og radiografer

 • Lægemiddelkomité/specialistgrupper
 • Bestilling af lægemidler herunder rekommandationer
 • Introduktion til apotekets hjemmeside/PRI
 • Analogsubstitution
 • Antibiotikaguiden
 • Smertemanualen
 • Rekommandationslisten
 • Medicinmodulet og lægemiddelvalg
 • Medicinafstemning

Undervisningsslides fra Infektionshygiejnen (kun adgang for ansatte)

Ved Sygehusapoteket

Kontaktpersoner:

Kirsten Karina Bentzen: k.bentzen@rn.dk