Forskningssymposium

Forskningssymposiet er det ideelle forum for at høre om de forskellige forskning og udviklingsprojekter, der foregår på Regionhospital Nordjylland. Her kan du lade dig inspirere, udvikle nye ideer og møde fremtidige samarbejdspartnere på tværs af hospitalets afdelinger.
Symposiet starter i Glasgangen på Regionshospitalet, hvor man kan studere de udstillede postere og tale med forskerne bag projekterme. Efterfølgende samles alle i Skou Auditoriet, hvor der efter velkomsttaler præsenteres udvalgte projekter som henholdsvis orale præsentationer og virtuelle poster præsentationer.

Dagen afsluttes på festlig vis med præmiering af bedste oplæg og bedste poster.

Forskningssymposiet danner også afslutning på forskningskurset - Fra ide til projekt

Hvert år udarbejdes en abstract-bog, der præsenterer symposiets abstracts og postere. Du kan se bøgerne på siden her.

Hvornår er Forskningssymposiet?

Forskningssymposiet afholdes årligt og altid første torsdag i november. Næste gang er torsdag den 2. november 2023.

Tilmelding til symposiet, uanset om du ønsker at være tilskuer eller ønsker at deltage med en poster, foregår via Plan2learn.

Highlights fra Forskningssymposiet 2022

Den 3. november 2022 blev det sjette Forskningssymposium afholdt. Denne gang med ikke mindre end 66 tilmeldte abstracts.

Forskningssymposiet startede med posterwalk, hvor det var muligt at se alle de udstillede postere og få en snak med forskerne om deres projekter. Derefter gik alle til Skou Auditoriet, hvor der blev budt velkommen af både professor Peter Leutscher og professor, institutleder Sten Rasmussen. Derefter var der mundtlige præsentationer af udvalgte projekter.

I dagens anledning var der nedsat et bedømmelsesudvalg til at udpege bedste oplæg, bedste posterpræsentation og bedste poster. Udvalget bestod af:

 • Sygeplejefaglig direktør Charlotte Fuglesang
 • Prodekan Jeppe Emmersen
 • Overlæge Svend Eggert Jensen

Priserne blev uddelt til:

 • For ”Bedste oplæg 2022”:
  Morten Bilde Simonsen med projektet:
  Aspects of health literacy and cognitive function in adults with diabetic foot ulcers: a cross- sectional study

 • For ”Bedste posterpræsentation 2022”:
  Casper Kvist Carlsen og Lisa Buhl med projektet:
  Use of biomarkers for screening as predictors of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes – a cohort study

 • For ”Bedste poster 2022”:
  Steen Hylgaard Jørgensen med projektet:
  Imaging of cardiac pyruvate metabolism in chronic heart failure