Forskningskursus

Forskningskurset Fra Idé til Projekt starter igen op i foråret 2023. Kurset er fortrinsvis for sundhedsfaglige med interesse for forskning og udvikling.

Gennem kursets fem moduler tilbydes uddannelse inden for klinisk forskning. Kurset består af fem moduler med hvert sit tema, der sikrer at deltagerne kommer hele vejen rundt om et forsknings- eller udviklingsprojekt.

De fem moduler dækker følgende temaer:

  • Introduktion til klinisk forskning og projektsynopsis
  • Metoder
  • Jura, etik, GCP og projektledelse
  • Formidling
  • Projektøkonomi og funding

For at kunne tilmelde dig kurset skal du have en projektidé at arbejde med. Ved tilmelding indsendes din projektidé (½ side) og det vil være denne, der arbejdes med og tages udgangspunkt i igennem de fem moduler.

Kurset er godkendt som et ph.d.-kursus og giver 2.0 ECTS.

Datoerne for kursusgangene i 2023 er:

  • 28. marts
  • 8. maj
  • 12. juni
  • 22. august
  • 21. september

Forskningskurset afsluttes til Forskningssymposium med deltagelse med poster. Forskningssymposium afholdes hvert år første torsdag i november og vil i 2023 være torsdag d. 2. november.

Her kan du læse mere om Forskningssymposium og se Abstractbøger fra tidligere år.