Praktiske oplysninger

Skagen Gigt og Rygcenter

Denne del af hjemmesiden henvender sig mest til patienter og pårørende.
Her finder du praktiske oplysninger i forbindelse med ophold på Skagen Gigt- og Rygcenter.

Om centeret

Skagen Gigt og Rygcenter

Her finder du faktuelle oplysninger om Skagen Gigt- og Rygcenter, om centrets aktiviteter, målsætning, organisering mv.

For fagfolk

Skagen Gigt og Rygcenter

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til fagfolk uden for sygehuset, f.eks. praktiserende læger, fysioterapeuter, hjemmeplejen, fagpersoner i region, kommune osv. Journalister er også en del af målgruppen.