Klinisk Biokemisk Afsnit (Blodprøvetagning), Hjørring