Klinisk Biokemisk Afsnit (Blodprøvetagning), Frederikshavn