Håndhygiejne på hospitalet

Bakterier og virus er et særligt problem på hospitalet, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige overfor infektioner end raske mennesker.

Bakterier og virus bliver ofte spredt via hænderne. Håndhygiejne er med til at forebygge, at du får en infektion, mens du er indlagt på hospitalet. Håndhygiejne medvirker også til, at du ikke smitter dine medpatienter.

Billede 1